שיטת ורדי

שיטת ורדי מיושמת בישראל מזה כעשור. השיטה עוסקת בתמיכה וחיזוק מערכות התפתחותיות המבססות יכולות למידה ותפקוד.

Vardi

האבחון והטיפול באמצעות השיטה עושה שימוש במודעות הגוף, מערכות ההצלבה, התפיסה המרחבית ועוד וזאת תוך ניתוח תפקודה של כל מרכת ובחינת האיזון והשילוב בין המערכות השונות.

בהתבסס על הנתונים שנאספים באבחון נבנה מערך הטיפול הפרטני או התאמת המסגרת הקבוצתית המתאימה לצרכי התמיכה באדם הפונה לאבחון.